แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

ผู้เขียน หัวข้อ: พอดีดูข่าวเรื่องครูทำโทษเด็กแล้วคิดเรื่องตลกๆได้  (อ่าน 250 ครั้ง)

ออฟไลน์ OPKiew

 • หมีฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 4
 • ความนิยม: +0/-0
ตอนที่ผมนอนดูข่าวเรื่องครูทำโทษเด็กนักเรียนจนบาดเจ็บ (เอาไม้เรียวตีแรงไป) อยู่ๆในหัวของผมที่กำลังคิดว่าจะหานิยายเรื่องไหนมาอ่านดี ก็เกิดความคิดขึ้นมาว่า ถ้ามันมีปัญหานักทำไมไม่จับครูไปเข้าอบรม เรื่องการทำโทษนักเรียนแบบไหนทำยังไงจึงจะเหมาะ ควรหยุดแค่ไหน อะไรอย่างนี้ไปเลย จะได้มีมารตฐานในการทำโทษนักเรียน เพราะบางครั้งที่ทำโทษก็เกินไปจริงๆ แต่บางอันก็เบาไปจนเด็กไม่รู้สึกรู้สาอะไร

ผมเคยไปอ่านความคิดเห็นมาว่าเด็กสมัยนี้อ่อนแอ ทำโทษนิดทำโทษหน่อยก็จะเป็นจะตาย เรื่องนี้ผมไม่ค่อยอยากเถียงนะ เพราะผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆ ด้วยความที่ว่าสมัยนี้คนส่วนใหญ่ก็ทำงานหน้าคอม จะหาข้อมูลก็ไม่ต้องวิ่งไปหาในห้องสมุด เรื่องร่างกายก็ปกติที่จะปรับตัวให้ไม่ต้องแข็งแรงอะไรมาก (ประมาณอัพสเตตัส ถ้าไม่ได้ใช้ก็คงไม่มีใครอยากเอาแต้มไปลง เอาแต้มไปอัดค่าที่ต้องใช้บ่อยๆจะดีกว่า)

เรื่องการทำโทษนี่ผมว่าการตีด้วยก้านมะยมก็ดีนะ ดาเมทน้อยแต่เจ็บจีด
ผมว่าการทำโทษเรื่องลุกนั่ง100ครั้งนี่มันเยอะไปนะ ผมเคยโดนอยู่ตื่นมาอีกวันนี่ลุกเดินไม่ได้ไป2วัน จึงเบาลงออกเดินได้แต่ถ้าให้วิ่งคงขาสั่น ประมาณ30-50 กำลังดีอาจรู้สึกล้า(อายุประมาณ15นะ ถ้าอายุ2ปี ลุกนั่ง30คงกล้ามเนื้อฉีก)

ปล.เรื่องที่เขียนๆมานี่ ต้นเหตุมันมาจากความคิดที่ว่า ถ้าในเกมมันมีอาชีพครูที่เอาไม้เรียวไปตีมังกรคงจะน่าสนุกดี
 

ออฟไลน์ topkun

 • หัวหน้าฝูงหมีใหญ่
 • *****
 • กระทู้: 1,529
 • ถูกใจแล้ว: 572 ครั้ง
 • ความนิยม: +33/-33
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการอธิการบดี หรือหัวหน้า ของโรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
การกระทำผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำผิดมี 4 สถาน ดังนี้
 
 • ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีกระทำความผิดไม่ร้ายแรง
 • ทำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย
 • ตัดคะแนนประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
 • ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่กระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วยความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือ ผู้ที่บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 8 การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน หรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา / ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา / ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

https://www.sanook.com/campus/1397065/

การลงโทษด้วยไม้เรียวผิดกกระทรวงศึกษาครับ

การลงโทษทำได้แค่
 • ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีกระทำความผิดไม่ร้ายแรง
 • ทำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย
 • ตัดคะแนนประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
 • ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่กระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 
เหล่าหมีที่ถูกใจสิ่งนี้: nosta, OPKiew

ออนไลน์ providence_gundam

 • แม่ทัพหมีชั้นกลาง
 • **
 • กระทู้: 2,151
 • ถูกใจแล้ว: 517 ครั้ง
 • ความนิยม: +39/-153
 • เพศ: ชาย
ถ้าเรื่องนี้เป็นปกติในญี่ปุ่น ผมว่ามีไปนานแล้ว
 

ออฟไลน์ OPKiew

 • หมีฝึกหัด
 • *
 • กระทู้: 4
 • ความนิยม: +0/-0
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ. 2548 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2548”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา พ.ศ.2543
ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา” หมายความว่า ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อำนวยการอธิการบดี หรือหัวหน้า ของโรงเรียน หรือสถานศึกษา หรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นของโรงเรียนหรือสถานศึกษานั้น
การกระทำผิด” หมายความว่า การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือของกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา
การลงโทษ” หมายความว่า การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการสั่งสอน
ข้อ 5 โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำผิดมี 4 สถาน ดังนี้
 
 • ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีกระทำความผิดไม่ร้ายแรง
 • ทำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย
 • ตัดคะแนนประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
 • ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่กระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 6 ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้งหรือลงโทษด้วยความโกรธหรือด้วยความพยาบาท โดยคำนึงถึงอายุนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษาให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไปให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือ ผู้ที่บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน นักศึกษา
ข้อ 7 การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง
ข้อ 8 การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน หรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง และเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา / ฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา / ได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลาบการทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดา หรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย
ข้อ 9 การตัดคะแนนความประพฤติให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
ข้อ 10 ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ข้อ 11 ให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548
อดิศัย โพธารามิก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

https://www.sanook.com/campus/1397065/

การลงโทษด้วยไม้เรียวผิดกกระทรวงศึกษาครับ

การลงโทษทำได้แค่
 • ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีกระทำความผิดไม่ร้ายแรง
 • ทำทัณฑ์บน ใช้ในกรณีที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย
 • ตัดคะแนนประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน
 • ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่กระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม


เอ๋? ผมพึ่งจะรู้นะเนี่ยว่าการทำโทษด้วยไม้เรียวหรืออะไรๆทำนองนี้มันผิดไปแล้ว ถึงว่าทำไมเดียวนี้ไม่เห็นเลย

ปล. ขอย้ำนะครับว่าผมแค่คิดว่ามันน่าสนุกดีถ้ามีอาชีพครูเอาไม้เรียวไปวิ่งตีมอนเตอร์เก็บเวล เจอเนื้อหามาเป็นชุดเลย T_T
ปล.2 บางเรี่องนี่ผมก็พึ่งรู้นะเนี่ย (เป็นคนไม่ทันข่าว)
ปล. อีกรอบพอลองย้อนอ่านอีกที มันออกมาตั้งแต่ปี2548 แล้วนี่หว่า ทำไมตอนปี2555 ยังเห็นบ่อยๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 29, 2020, 07:50:01 PM โดย OPKiew »
 

ออฟไลน์ nosta

 • แม่ทัพหมีชั้นกลาง
 • **
 • กระทู้: 2,136
 • ถูกใจแล้ว: 474 ครั้ง
 • ความนิยม: +73/-73
คนจบวิชาชีพครูเค้าต้องเรียนครับ แต่ครูเอกชนเยอะมากที่ไม่จบทางนี้เข้ามาสอนแบบผิดกฎหมาย และคนจบครูแต่จิตป่วยทารุณเด็กก็มีหลุดมา ต้องฟ้องร้องเอาเข้าคุกละครับที่เหลือจะได้กลัวกันบ้าง
 
เหล่าหมีที่ถูกใจสิ่งนี้: OPKiew

ออฟไลน์ deaddy

 • แม่ทัพหมีอาวุโส
 • ****
 • กระทู้: 4,290
 • ถูกใจแล้ว: 769 ครั้ง
 • ความนิยม: +91/-78
คนจบวิชาชีพครูเค้าต้องเรียนครับ แต่ครูเอกชนเยอะมากที่ไม่จบทางนี้เข้ามาสอนแบบผิดกฎหมาย และคนจบครูแต่จิตป่วยทารุณเด็กก็มีหลุดมา ต้องฟ้องร้องเอาเข้าคุกละครับที่เหลือจะได้กลัวกันบ้าง


ไอ้ข่าวทำร้ายเด็กอนุบาล ตอนแรกว่าคือครู
เอาจริงๆคือพี่เลี้ยงที่จบ ม.3 มั้งจำไม่ได้ ไม่ใช่ครู
แถมมีข่าวจ้างงานต่างชาติผิดกฏหมายอีก
คือไม่ได้รับอนุญาติทำงาน แต่จ้างมาเป็นครู


เรียกว่าโดนสอบบานเลยแหล่ะงานนี้
 

 

Tags:
แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก