แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก

Registration Agreement

เว็บไซต์นายท่าน เป็นแหล่งรวมนิยายแปลที่ยังไม่มีลิขสิทธิ์ในประเทศ โดยมุ่งหวังให้ค่ายสำนักพิมพ์ต่าง ๆ ติดต่อนำลิขสิทธิ์ของนิยายเรื่องนั้น ๆ จากต่างประเทศเข้ามาตีพิมพ์ในประเทศไทย อีกทั้ง เว็บไซต์นายท่านยังเป็นเว็บบอร์ดที่เพื่อน ๆ เหล่าหมีเข้ามาเขียนนิยายตามจินตนาการของตนเองด้วย ดังนั้น ห้ามมิให้นำผลงานของเพื่อนนักแปลและเพื่อนนักเขียนไปแสวงหาประโยชน์ในทางอื่นอันกระทบต่อเจ้าของลิขสิทธิ์ที่แท้จริง

ด้วยเหตุดังกล่าวเมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์นายท่านแล้ว ขอให้ท่านปฎิบัติตามกฎดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

1. ห้ามทะเลาะกันจนลุกลามถึงสมาชิกท่านอื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้จะขอใช้สิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าใช้งานเว็บบอร์ดของท่าน

2. ห้ามลงรูปโป๊ เว็บไซต์อนาจาร ฯลฯ อันเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้จะขอใช้สิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าใช้งานเว็บบอร์ดของท่าน

3. ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนลุกลามใหญ่โตอันเป็นการทำลายความสงบของบอร์ด ขอให้ทุกท่านใช้เว็บบอร์ดอย่างสุภาพชน ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น แล้วผู้ดูแลเว็บบอร์ดเห็นว่าจะบานปลายและต้องการให้ท่านและคู่กรณีหยุดกรณีดังกล่าว หากท่านไม่ยอมหยุดกระทำการเช่นนั้น ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้จะขอใช้สิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าใช้งานเว็บบอร์ดของท่าน

4. ห้ามนำข้อความนิยายแปล นิยายแต่ง หรือข้อความใด ๆ ในเว็บไปปล่อยลงในเว็บบิทโดยไม่ได้รับอนุญาต เนื่องจากผู้แปลและผู้แต่งในเว็บบอร์ดแห่งนี้ต้องการที่จะเผยแพร่ผลงานของตนให้ทุกคนได้อ่านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อีกทั้ง ยังมีความต้องการให้ค่ายสำนักพิมพ์ในไทยได้นำเรื่องโปรดที่ตนเองแปลดังกล่าวไปตีพิมพ์ด้วย ดังนั้น เว็บบอร์ดแห่งนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางให้นักแปลและนักเขียนได้เข้ามาชุมนุมแลกเปลี่ยนผลงานกันเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่ได้หวังผลกำไร ซึ่งหากมีการนำไปปล่อยผลงานของนักแปลในเว็บบิทเทอร์เรน(Bittorrent) ย่อมไม่ตรงกับจุดประสงค์และเป้าหมายของนักแปลและนักเขียนทุกท่าน ซึ่งจะเป็นการกระทบกระเทือนต่อลิขสิทธิ์ของเจ้าของสิทธิที่แท้จริงได้ อันก่อให้เกิดความเสียหาย ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้จะขอใช้สิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าใช้งานเว็บบอร์ดของท่าน โดยระงับการเข้าใช้ในทุกกรณี

5. ห้ามโพสข้อความแสดงโฆษณาแอบแฝง (ทางเว็บไซต์จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการแสดงโฆษณาแอบแฝงในลายเซ็นต์ของท่าน เพราะถือเป็นเรื่องส่วนตัวของท่าน) แต่หากท่านโพสโฆษณาแอบแฝงแล้ว ทางเว็บบอร์ดจะเข้าไปแก้ไขข้อความของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากท่านโพสข้อความแสดงโฆษณาแอบแฝงบ่อยครั้ง ทางเว็บบอร์ดจะแจ้งข้อความให้ท่านยุติ หากท่านไม่ยุติการโพสแสดงโฆษณาแอบแฝงในโพสของตนเอง ผู้ดูแลเว็บไซต์แห่งนี้จะขอใช้สิทธิ์ในการพิจารณาการเข้าใช้งานเว็บบอร์ดของท่าน

เมื่อท่านรับทราบข้อความและกฎระเบียบของทางเว็บบอร์ดแห่งนี้แล้ว ขอให้ปฎิบัติตามโดยเคร่งครัดไว้ ณ ที่นี้ด้วย

แหล่งนิยายแปล แหล่งนิยาย นิยายแปล นิยายแต่ง มังงะ การ์ตูน อนิเมะ นายท่าน เว็บไซต์นายท่าน กระทู้สไลม์ สไลม์ยอดรัก